Wanneer er logistieke professionals ontslagen worden binnen grote bedrijven krijg je te maken met het mobiliteitscentrum voor de transport. Er komen bij massale ontslagen plotseling veel arbeidskrachten op de markt die naar een baan zoeken, door bedrijven te faciliteren om snel personeel te zoeken kan het UWV voorkomen dat al deze mensen in een uitkeringssituatie terecht komen. Het mobiliteitscentrum voor transport wordt ingericht door een mobiliteitsbureau, die doorgaans in opdracht van het bedrijf die mensen ontslaat in het leven wordt geroepen.

Dit doet het mobiliteitsbureau

Het mobiliteitsbureau is een organisatie die bedrijven en werkgevers ondersteuning biedt bij een ontslagprocedure. Daarnaast biedt het bureau ondersteuning, wanneer er een werktijdverkorting toegepast zal worden of deeltijd WW. Dit bureau zal normaal gesproken aan de slag gaan, wanneer organisaties moeite hebben om hun werknemers rendabel aan het werk te houden.

Zo werkt het mobiliteitscentrum transport

Het mobiliteitscentrum voor transport is een locatie die beschikbaar wordt gesteld door een bedrijf of andere organisatie. Het bureau zal deze ruimte inrichten, hier kunnen werknemers vacatures opzoeken via diverse middelen waaronder internet of telefonisch. Personen bij het mobiliteitsbureau zullen advies geven en ondersteuning bieden. Het betreft maatwerk organisaties, die zo goed mogelijk aansluiten op de aard van het bedrijf en de positie van de werknemers.

Wat zijn de doelstellingen?

In de eerste plaats is de primaire doelstelling het vinden van een nieuwe baan voor de werknemer. Er wordt rekening gehouden met de opleidingen, diploma’s, kennis en competenties, zodat er een geschikte vervangende baan kan worden gevonden. Hierbij ligt het initiatief bij de werknemer, het bureau is faciliterend maar niet leidend. Zo is het mogelijk dat er testen worden afgelegd om de mogelijkheden voor de werknemer in kaart te brengen. Ook kunnen ze helpen met het opstellen van een CV, of zoeken naar trainingen om het kennisgebied uit te breiden of te verbeteren. Bij een mobiliteitscentrum voor transport gaat het niet om goederen die mobiel zijn, maar personen die geholpen worden in hun mobiliteit als professional in de logistiek.

In september 2019 werd voor de eerste keer de Randstad Transport Experience georganiseerd. Het was een gezamenlijk project om de 8000 vacatures voor chauffeurs in te vullen. Dat is nog niet helemaal gelukt, toch was deze dag een succes voor zowel chauffeurs binnen én buiten de Randstad.

Werkgevers zitten te springen om chauffeurs

Met grote namen die aanwezig waren als PostNL, Jumbo, Keolis en St. vd Brink werd het al snel duidelijk hoe groot de vraag is naar ervaren chauffeurs. De Randstad Transport Experience werd georganiseerd door het bekende uitzendbureau en de rijschool E&R opleidingen uit Nieuwegein. Daar werd het het evenement ook georganiseerd, niet in de laatste plaats omdat ze daar beschikken over bussen, vrachtwagens en een simulator. Alles om chauffeurs te koppelen aan een potentiële werkgever.

Zitten chauffeurs verlegen om werk?

Met pakweg 8000 vacatures is er dus veel vraag naar professionals voor transport in de Randstad, maar ook in andere delen van het land en internationaal. Tijdens deze dag kwamen bijvoorbeeld ook chauffeurs uit Zeeland een kijkje nemen. Voor de organisatie was het even afwachten, dit was namelijk de eerste keer dat een dergelijke grootschalige campagne voor deze groep werknemers georganiseerd werd. Zo bleek dat de bezoekers overwegend in de ochtend kwamen, in de middag werd het rustiger. Hetzelfde concept zal zeker nog tweemaal herhaald worden, want het grote aantal vacatures is nog lang niet ingevuld.

Loondienst, uitzendkracht of ZZP?

Als chauffeur heb je drie opties om te werken in deze sector.

 1. In loondienst heb je meer zekerheid maar minder vrijheid.
 2. Als uitzendkracht ben je flexibel inzetbaar, je hebt zelf minder verplichtingen maar je hebt ook een stuk minder zekerheid.
 3. Als ZZP’er heb je de meeste onzekerheid van inkomen, maar wel de meeste vrijheid om te gaan en staan waar je wilt. Je kunt goed verdienen maar je moet wel bereid zijn om daar hard voor te werken.

Welke werkwijze staat jou het meeste aan? En ga je de volgende editie van de Randstad Transport Experience bezoeken?

Al zolang we rondlopen op de aarde worden goederen getransporteerd. Op deze pagina duiken we in deze lange historie aan de hand van enkele bijzondere transport foto’s.

 

Transport foto's

De eerste transportwagens werden in beweging gebracht door paardenkrachten, echte paarden dus! Ook ossen, olifanten of andere diersoorten die sterk genoeg waren. Deze vorm van logistiek bestaat nog steeds, waarbij het dier per gebied en functie sterk kan verschillen. Het iconische beeld van de kerstman met zijn rendieren voor de arrenslee is een bijzonder voorbeeld van personenvervoer.

 

Transport foto's

Mensen transport

 

De eerste tranpsportwagens

Eigenlijk waren we zelf de eerste vervoerders, ook deze traditie staat nog steeds overeind. Met riemen, touwen en harnassen dragen, slepen en sjouwen mensen met soms enorm zware en grote objecten. Deze transport foto’s zijn vaak heel indrukwekkend om te zien. Naast de kostenbesparing zijn er volop onherbergzame gebieden waar een voertuig nooit zou kunnen komen.

De trein bleek een bijzonder transportmiddel. Deze keten aan wagons kan zich alleen over een vooraf bepaalde richting voortbewegen, daarmee is het een heel ander voertuig dan een schip of vliegtuig. Er wordt beweerd dat de breedte van treinrails is gebaseerd op de wijdte van een paard. Dit is hoogstwaarschijnlijk niet het geval. Er zijn tientallen maten geweest, vroeger kon iedere mijn voorzien zijn van een andere maat rails.

Transport foto's

Trein als transport middel

Transport foto's

Drukke stad

Als je verboden voor vrachtverkeer of een groene zone al vervelend vindt; in diverse landen waaronder India zijn er steden waar het zó druk is dat er per auto een verbod van kracht is op drukke dagen. Dit wordt bepaald op basis van kenteken. Zo kan het voorkomen dat je slechts enkele dagen per week de stad in mag rijden, deze regel wordt overigens veelvuldig gebroken.

De broers Wright kwamen in 1903 met het eerste werkende prototype van een vliegtuig. Voorheen waren er al meerdere experimenten geweest maar zonder groot succes. Dankzij deze doorbraak kunnen we nu dagelijks genieten van verse exotische groente of pakketjes ontvangen vanaf de andere kant van de wereld.

Transport foto's

Transport vliegtuig

Door transport lijkt de wereld veel kleiner dan voorheen, en kunnen we alle goederen over de hele wereld vervoeren.

Transport foto's

 

Niet iedereen verdient hetzelfde inkomen, dat is duidelijk. Maar wat moet jouw salaris zijn en wie bepaalt dat eigenlijk? Er zijn in de logistieke sector standaard salarissen bepaald binnen de CAO, toch geldt de standaard loonschaal voor transport niet voor iedereen. Bekijk een beknopt overzicht op deze pagina.

Welke loonschaal voor transport is voor jou van toepassing?

Er zijn acht schalen bepaald die lopen van A tot H. A is de laagste schaal en H de hoogste. Om te bepalen op welk salaris je recht hebt moet je specifieke details over jouw functie weten. Zo is niet iedere chauffeur hetzelfde, er wordt bijvoorbeeld naar de werkzaamheden gekeken die je zult verrichten. Er is een Boek Functietyperingen die als leidraad genomen wordt om iedere loonschaal voor transport te bepalen. Werknemers kunnen dit zelf niet laten onderzoeken, werkgevers kunnen dit wel door een extern bureau laten berekenen.

Werken buiten de CAO

Het is mogelijk dat een transportbedrijf een afwijkende CAO aanhoudt, dat kan van invloed zijn op het salaris of andere bepalingen binnen het contract. Ga er dus niet zomaar vanuit dat de standaard CAO regels voor chauffeurs ook voor jou van toepassing zijn. Wanneer je diensten als zelfstandig werkend chauffeur aanbiedt gelden sowieso geen CAO regels. Je zult dan zelf een opdrachtovereenkomst moeten bepalen, dat is niet hetzelfde als een arbeidsovereenkomst. Dus geen standaard vakantiedagen, weekend bonus of uitkering bij ziekte. Dat moet je zelf regelen, daarmee ligt een uurtarief voor een freelancer een stuk hoger dan wanneer je in loondienst werkt.

Toch een werknemer?

Let op dat je als ZZP’er niet exclusief voor één opdrachtgever werkt, dan zal de Belastingdienst bepalen dat er een werkgever / werknemer relatie bestaat. En dan geldt het salaris inclusief de bijkomende wettelijke verplichtingen en rechten van de vaste krachten bij het bedrijf. Let daarom altijd goed op bij het maken van een overeenkomst, en neem indien nodig contact op met een specialist.

De Inspectie Leefomgeving en Transport ofwel ILT houdt toezicht op veiligheid, zekerheid en het vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Deze toezichthouder valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er werken ruim 1100 personen bij de ILT. Wat doen ze eigenlijk, en wat gaat er veranderen in 2021?

Wat doet de ILT?

De Inspectie Leefomgeving en Transport draagt zorg voor uiteenlopende zaken zoals veilig en betrouwbaar openbaar vervoer, of woningcorporaties te vertrouwen zijn en of je zomaar water uit de kraan kunt drinken. Maar ook de veiligheid wat betreft de dijken valt onder deze organisatie. Daarmee zijn de activiteiten erg ruim, met onderwerpen ook zeker van invloed zijn op de logistieke sector. De ILT fungeert daarnaast als ogen en oren van de staatssecretaris en de minister. Zo informeren ze bewindspersonen over nieuwe ontwikkelingen en mogelijke risico’s. Omdat de inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport de dagelijkse praktijk zien, constateren ze ook waar verbeterpunten liggen.

Inspectie Leefomgeving en Transport vanaf 2021

Er ligt een nieuw koersplan klaar die vanaf 2021 in werking zal treden. Daarbij zullen er scherpe keuzes gemaakt worden, die geënt zijn op een analyse van de voornaamste risico’s die er zijn wat betreft transport, milieu en wonen. Hier zijn enkele risico’s die van toepassing zijn op transport:

 • Afvalstoffen die op de verkeerde wijze verwerkt worden.
 • Buisleidingen die een onveilige infrastructuur hebben.
 • De ongewenste verspreiding van GGO’s (Genetisch Gemanipuleerde Organismen)
 • De uitvoering van de milieutaken van de provincies.
 • Vervuiling van het drinkwater.
 • Aantasten van de bodem, grondwater en oppervlaktewater.
 • Bouwproducten en pleziervaartuigen die niet veilig zijn.
 • Asbest verspreiding.
 • Vrijkomen van stoffen die het klimaat schade toebrengen.
 • Onveilige schepen van Nederlandse herkomst of varend in Nederland.
 • Uitstoot en/of het lozen van gevaarlijke stoffen in de scheepsvaart.
 • Onveilig vervoer per spoor.

Wanneer je meer wilt weten over de Inspectie Leefomgeving en Transport risicoanalyse (IBRA) kun je het rapport lezen via de link.

Met ongeveer duizend ongevallen op jaarbasis waarbij vrachtwagens betrokken zijn, is er werk aan de winkel. Logistieke bedrijven doen flink hun best om transport ongevallen te voorkomen, toch blijkt het erg lastig om dit aantal terug te brengen. Door eerst te bepalen wat de meest voorkomende transport ongevallen zijn kunnen we naar doelgerichte oplossingen zoeken. Ben jij ooit beland in één van de onderstaande situaties?

1. Zicht op de weg

Een vrachtwagen is een groot voertuig, en je kunt als chauffeur niet geheel rondom kijken. De TU in Delft heeft dit onderzocht, de conclusie was dat een dode hoek alarmsysteem helpt om ongelukken te voorkomen bij vrachtwagens en fietsers. Het heet niet voor niets een ‘dode’ hoek.

2. Rij-assistentie

Over een compleet zelfrijdende wagen zijn de meningen verdeeld, maar niemand zal er bezwaar tegen hebben dat de vrachtwagen zelf op de rem gaat wanneer de chauffeur niet op tijd ziet dat er een file staat. Rij-assistentie wordt steeds beter en hoewel software waarschijnlijk nooit 100 procent nauwkeurig zal worden, hoeven deze gadgets alleen beter te zijn dan de beste menselijke chauffeur … die ook niet onfeilbaar is.

3. Training

Chauffeurs moeten in het bezit zijn van diverse papieren, ervaring is uiteraard ook van belang. Toch zal iedere serieuze chauffeur op de hoogte moeten blijven van de laatste verkeersregels, internationale verschillen en nieuwe technologie. Alleen vertrouwen op de papieren die je jaren geleden hebt gehaald is niet voldoende.

4. Veiligheid moet op nummer één staan

Om transport ongevallen uit te bannen moeten alle betrokken partijen veiligheid op de eerste plaats zetten. Dat geldt voor de vervoerder, voor de chauffeur en uiteraard ook voor de medeweggebruikers. Een deadline missen met een paar minuten kan jouw baas geld kosten, maar dat weegt nooit op tegen een mensenleven. Daarnaast kost een ongeluk ook veel tijd en geld, dus financieel is gevaarlijk rijgedrag ook geen slimme zet.

Met duizend transport ongevallen per jaar in Nederland moeten we samen (dus ook medeweggebruikers) nog hard aan de slag om dit aantal terug te dringen. Want ieder ongeluk is er één teveel.

 

In Amerika strijden democratische deelnemers om de titel van presidentskandidaat. Dit is de persoon die het gaat opnemen tegen Donald Trump in 2020. Een buitenbeentje in deze strijd is Andrew Yang, een ondernemer die voorstander is van een basisinkomen van 1000 dollar voor iedere Amerikaan. Een belangrijke reden voor deze strategie is het verdwijnen van banen die nu nog veel voorkomend zijn. En daarbij legt hij de focus op vrachtwagenchauffeurs. Een transport vrachtwagen zonder chauffeur zal volgens hem niet lang meer op zich laten wachten.

Autonoom rijden

Je ziet al regelmatig Tesla’s rijden waarbij de chauffeur rustig op z’n mobieltje aan het kijken is. Dat mag niet, maar het kan blijkbaar wel. Draadloos bellen, spraakopdrachten geven aan de boordcomputer en voorspellende technologie om druk verkeer te omzeilen is aan de orde van de dag. Hoe lang zal het duren voordat vrachtwagenchauffeurs overbodig zijn geworden? Kandidaat Yang ziet deze beroepsgroep als voorbeeld van een groot aantal personen met vaardigheden die straks compleet overbodig zijn. Heeft hij daar een punt, en zal een universeel basisinkomen daar de oplossing voor zijn? Duizend dollar per maand zonder ervoor te werken klinkt goed, maar dat zal toch niet genoeg zijn om de hypotheek te betalen én eten op het bord te krijgen voor het hele gezin.

Transport vrachtwagen zonder chauffeur

Niet alleen Amerikaanse bedrijven zoals Tesla en Amazon werken aan zelfrijdende trucks, ook de PACCAR groep, waar DAF deel van uitmaakt, is bezig met dit soort ontwikkelingen. Hoewel het wegennet in de Verenigde Staten behoorlijk afwijkt van Europa, zal er steeds meer autonoom vrachtverkeer op de weg verschijnen. Eerst net als bij de huidige rijondersteuning als aanvulling op een chauffeur, maar daarna ook ter vervanging van vrachtwagenchauffeurs. Een transport vrachtwagen zonder chauffeur kan deze beroepsgroep decimeren, met honderdduizenden professionals die zich moeten omscholen. Misschien als monteur van elektrische vrachtwagens? Heb jij een appeltje voor de dorst? De handen voor je ogen houden en ontkennen dat robot chauffeurs eraan komen heeft geen zin, welke stappen ga jij zetten om niet over enkele jaren aan de kant van de weg te blijven staan?

 

Het Klimaatakkoord van Parijs treft alles en iedereen, het heeft dus ook invloed op transport in Den Haag. Om de aarde minder snel te laten opwarmen worden er diverse maatregelen genomen met als doel de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Een reductie van 55% in 2030 zal worden gerealiseerd met methoden zoals milieuzones en andere maatregelen. Voor transport in Den Haag is er nu al een project gestart; de Logistieke Hub.

Wat is de Logistieke Hub Den Haag?

De gemeente is in samenwerking met de overheid een project gestart genaamd “Logistieke Hub”. Het doel is een lagere CO² uitstoot te realiseren, en daarnaast de binnenstad veiliger te maken. Door logistieke processen op een meer efficiënte wijze in te richten is het de bedoeling om transport in Den Haag ook goedkoper te maken. De Hub is een centraal punt van waaruit goederen worden verzameld, gebundeld en vervolgens worden geleverd in de binnenstad met zero-emissie oplossingen. In plaats van vrachtwagenverkeer tot aan het centrum, wordt het laatste stukje met andere vervoermiddelen afgelegd.

Voordelen van een centraal afleverpunt

Het Rijk en de gemeente Den Haag hebben een viertal doelen bepaald:

 1. Er moet een besparing komen van 25 ton CO² uitstoot. Dit ligt gelijk aan 175 maal vliegen van Parijs naar Amsterdam.
 2. Er zal een besparing van 135 kg NOx bereikt worden. Dit vertaalt zich naar 380 Volkswagen Passat auto’s die niet alleen van Moskou naar Utrecht rijden, maar ook weer terug.
 3. Er komt 3,4 kg fijnstof minder in de lucht, dit is weer hetzelfde als 100 bestelbussen die 365 dagen rijden.
 4. Het aantal leveringen per dag zal tot 90% minder gereduceerd worden.

Flinke ambities dus, in 2016 is de onderzoeksfase gestart in samenwerking met de TNO, deskundigen en professionals in de logistiek. Daaruit is een aanbesteding gekomen, uiteindelijk zal SimplyMile het project ten uitvoer gaan brengen. In 2020 wordt het project gestart. Dan zal blijken welk effect deze nieuwe koers heeft op het transport in Den Haag.

 

Er zijn mensen die beweren dat het in Nederland helemaal vol ligt met asfalt, er zijn ook mensen die juist vinden dat er nog wel een paar wegen bij mogen komen. Wat zijn eigenlijk de feiten over transport in Nederland? Hier zijn een aantal cijfers die van invloed zijn op de logistieke sector.

Auto

Gemiddeld ligt er voor iedere vierkante kilometer vijf kilometer weg of straat. De dichtheid is in de vier grootste steden dubbel. Dan hebben we het over 125.575 kilometer aan wegdek, waarvan een deel exclusief bestemd is voor fietsers. Veruit het grootste deel is verhard; 113.018 kilometer, en nog 12.557 kilometer onverhard.

In 2017 werd 147,6 miljard kilometer afgelegd door al het gemotoriseerde verkeer samen. 119,1 miljard werd afgelegd door personenauto’s. Het aantal auto’s op de weg groeit flink met 14,3% in de periode 2002-2017.

Trein

In Nederland ligt 2808 kilometer spoor met een breedte van 1,435 meter. De eerste trein reed van Amsterdam naar Haarlem op 20 september 1839. Normaal gesproken rijden de treinen rechts, in de grensstreek wordt er net als in België links gereden.

Vliegtuig

Van de in totaal 28 vliegvelden zijn er 19 met verharde landingsbanen. Slechts twee banen zijn langer dan 3047 meter, veruit de meeste banen zijn korter dan 914 meter. Dit aantal ligt op 2000.

Boot

Dit zijn alle havens en havenplaatsen voor transport in Nederland:

 • Amsterdam
 • Delfzijl
 • Dordrecht
 • Eemshaven
 • Groningen
 • Haarlem
 • Harlingen
 • Hengelo
 • IJmuiden
 • Kampen
 • Maastricht
 • Rotterdam
 • Sint Eustatius
 • Terneuzen
 • Utrecht
 • Vlissingen

Er varen in Nederland 596 vrachtschepen met een capaciteit van minimaal 1000 ton. Er zijn 43 tankers die chemische stoffen vervoeren, 59 containerschepen, 371 cargo schepen en 26 olietankers.

Totalen

In totaal komt er ieder jaar 330.000.000 ton aan goederen transport Nederland binnen. Dat komt neer op zo’n 400 kilo per inwoner per week. Een groot deel hiervan zal naar een internationale bestemming gaan. Het aandeel van de Rotterdamse haven ligt op 75% van alle goederen, maar liefst 98% gaat naar het buitenland.

 

Transport in Frankrijk is van groot belang voor de EU. Het is niet alleen een groot land, het ligt ook op de route naar het zuidelijk deel van Europa. Daarom is het van belang om op de hoogte te blijven van de regels in Frankrijk, die niet altijd overeenkomen met de regelgeving in omringende landen. We hebben enkele rijverboden voor je op een rijtje gezet in deze blog.

Onderstaand overzicht is niet compleet, daarnaast kunnen wetten en regels veranderen. Laat je daarom vooraf inlichten voordat je met transport in Frankrijk aan de slag gaat.

Rijverbod in Frankrijk

Vrachtwagens met een totaal gewicht groter dan 7,5 ton mogen van zaterdagavond 22.00 uur tot zondag 22.00 uur niet rijden. Dit geldt eveneens voor feestdagen. In de dag voor de feestdag begint het verbod om 22.00 uur t/m de feestdag om 22.00 uur.

Er zijn ook enkele dagen in februari, maart, juli en augustus waarin een vakantierijverbod van kracht is. Dit geldt ook voor vrachtwagens met een totaal gewicht groter dan 7,5 ton.

Er zijn uitzonderingen mogelijk, een ontheffing kan worden aangevraagd via de prefectuur van het departement waar het transport in Frankrijk de grens overgaat. Of de locatie waar nationaal de goederen geladen worden.

Andere uitzonderingen:

 • Bederfelijke waren
 • Goederen die direct verkocht worden uit daarvoor bestemde voertuigen
 • Oogst producten
 • Kranten / tijdschriften
 • Levende dieren
 • Luchtvracht goederen die gedekt worden door een luchtvrachtbrief.
 • Verhuis boedel van kantoren of fabrieken in het stedelijk gebied

Voor vervoer van en naar Monaco is een communautaire transportvergunning nodig. Wanneer het goederen uit de EU komen met bestemming Monaco is een douanedocument niet nodig.

De exacte data en tijden worden via het Franse Staatsblad gepubliceerd. Daar staan ook de uitzonderingen in vermeld. Rond Parijs en in de Elzas / Lotharingen zijn additionele rijverboden van toepassing. Bekijk het overzicht in de landen documentatie van Transport en Logistiek Nederland.