De termen transport en logistiek worden vaak door elkaar gehaald. Dat is begrijpelijk want ze lijken erg veel op elkaar. Toch zijn er subtiele verschillen. In deze blog bekijken we wat de definities zijn van transport en logistiek, zo kunnen we achterhalen in welke opzichten ze verschillen. Dat geeft ons niet alleen inzicht in deze woorden, het biedt ook meer inzicht in de logistieke sector als geheel.

Wat betekent transport?

Dit woord staat voor de manier waarop vervoer van goederen, mensen, leveringen, energie, middelen en informatie van de bron tot aan de eindbestemming komen.

Wat betekent logistiek?

Dit woord staat voor het proces dat het mogelijk maakt om producten of diensten van een startpunt naar een eindpunt te brengen. En dat op een wijze die snel, betaalbaar en veilig is.

De woorden transport en logistiek vullen elkaar daarmee aan, de invulling van de logistieke sector is nog veelzijdiger. Zo moet er niet alleen rekening worden gehouden met de voertuigen, maar ook met de verpakkingsmaterialen en uiteraard ook de mensen die ervoor zorgen dat transportbedrijven hun taken optimaal ten uitvoer kunnen brengen.

Hoe iets vervoerd wordt is van groot belang

Er wordt bij transport en logistiek vaak vooral stilgestaan bij het resultaat, niet het proces dat daaraan ten grondslag ligt. En dat is jammer, want zowel de klanten als de uitvoerende partijen zouden er goed aan doen om meer aandacht te besteden aan de processen. Waar gaat het goed, en waar kan het beter? Ook kunnen aanbieders van elkaar leren wanneer ze bereid zijn om deze informatie op te zoeken en te delen. AW Services werkt als detacheringsbedrijf voor veel transportbedrijven en komt dagelijks in contact met innovatieve organisaties die op een doordachte wijze te werk gaan. Op het gebied van materieel en de kracht die in de werknemers schuilt. Het maakt daarbij niet uit of het vaste krachten zijn of tijdelijke chauffeurs, iedereen levert een unieke bijdrage aan het logistieke proces.

Iedereen die actief is binnen de logistiek heeft wel vernomen dat de logistieke sector blijft groeien. Aan de andere kant hebben we het hard te halen om de omzet op peil te houden. Dat is een vreemde tegenstelling in het transport nieuws via diverse kanalen. Wat is er aan de hand in deze sector, en hoe houden we het hoofd boven water?

 

Op naar automatisch?

Het grootste transport nieuws dat in Europa nog een beetje onder de radar lijkt te zweven, is de transitie naar zelfstandig rijdende auto’s. In Amerika noemt presidentskandidaat Andrew Yang het vaak in zijn speeches; chauffeurs moeten opletten dat hun baan niet vervangen wordt door autonome vrachtwagens van Tesla, Google of andere tech bedrijven. Het zal zo’n vaart niet lopen wordt dan vaak gezegd, toch zijn het zeker ontwikkelingen om bij stil te staan. De Europese infrastructuur is anders dan in de Verenigde Staten, toch moeten we dit soort transport nieuws niet zomaar aan de kant schuiven. We moeten niet denken in termen van ‘meer’, maar vooral ook ‘beter’.

 

Meer flexibiliteit is gewenst

De meeste vrachtwagenchauffeurs zijn heel flexibele mensen die dag en nacht klaar staan voor het transportbedrijf waar ze werken. Toch is dat niet altijd voldoende met de toenemende werkdruk. AW Services denkt als logistiek detacheringsbedrijf in flexibele oplossingen om aan de vraag te voldoen. Mensen passen zich veel eenvoudiger aan op nieuwe situaties dan robots, die vastzitten in een strak protocol. Door te denken in oplossingen in plaats van beperkingen komen we verder. In het transport nieuws lezen we over het milieu, het terugdringen van verkeer in drukke steden, en de douane is ook niet altijd de grote vriend van chauffeurs. Toch gaan we niet bij de pakken neerzitten en gaan we als sector vol gas vooruit. Met meer flexibiliteit voor beter transport, met of zonder robots aan het stuur.