Wanneer er logistieke professionals ontslagen worden binnen grote bedrijven krijg je te maken met het mobiliteitscentrum voor de transport. Er komen bij massale ontslagen plotseling veel arbeidskrachten op de markt die naar een baan zoeken, door bedrijven te faciliteren om snel personeel te zoeken kan het UWV voorkomen dat al deze mensen in een uitkeringssituatie terecht komen. Het mobiliteitscentrum voor transport wordt ingericht door een mobiliteitsbureau, die doorgaans in opdracht van het bedrijf die mensen ontslaat in het leven wordt geroepen.

Dit doet het mobiliteitsbureau

Het mobiliteitsbureau is een organisatie die bedrijven en werkgevers ondersteuning biedt bij een ontslagprocedure. Daarnaast biedt het bureau ondersteuning, wanneer er een werktijdverkorting toegepast zal worden of deeltijd WW. Dit bureau zal normaal gesproken aan de slag gaan, wanneer organisaties moeite hebben om hun werknemers rendabel aan het werk te houden.

Zo werkt het mobiliteitscentrum transport

Het mobiliteitscentrum voor transport is een locatie die beschikbaar wordt gesteld door een bedrijf of andere organisatie. Het bureau zal deze ruimte inrichten, hier kunnen werknemers vacatures opzoeken via diverse middelen waaronder internet of telefonisch. Personen bij het mobiliteitsbureau zullen advies geven en ondersteuning bieden. Het betreft maatwerk organisaties, die zo goed mogelijk aansluiten op de aard van het bedrijf en de positie van de werknemers.

Wat zijn de doelstellingen?

In de eerste plaats is de primaire doelstelling het vinden van een nieuwe baan voor de werknemer. Er wordt rekening gehouden met de opleidingen, diploma’s, kennis en competenties, zodat er een geschikte vervangende baan kan worden gevonden. Hierbij ligt het initiatief bij de werknemer, het bureau is faciliterend maar niet leidend. Zo is het mogelijk dat er testen worden afgelegd om de mogelijkheden voor de werknemer in kaart te brengen. Ook kunnen ze helpen met het opstellen van een CV, of zoeken naar trainingen om het kennisgebied uit te breiden of te verbeteren. Bij een mobiliteitscentrum voor transport gaat het niet om goederen die mobiel zijn, maar personen die geholpen worden in hun mobiliteit als professional in de logistiek.

In september 2019 werd voor de eerste keer de Randstad Transport Experience georganiseerd. Het was een gezamenlijk project om de 8000 vacatures voor chauffeurs in te vullen. Dat is nog niet helemaal gelukt, toch was deze dag een succes voor zowel chauffeurs binnen én buiten de Randstad.

Werkgevers zitten te springen om chauffeurs

Met grote namen die aanwezig waren als PostNL, Jumbo, Keolis en St. vd Brink werd het al snel duidelijk hoe groot de vraag is naar ervaren chauffeurs. De Randstad Transport Experience werd georganiseerd door het bekende uitzendbureau en de rijschool E&R opleidingen uit Nieuwegein. Daar werd het het evenement ook georganiseerd, niet in de laatste plaats omdat ze daar beschikken over bussen, vrachtwagens en een simulator. Alles om chauffeurs te koppelen aan een potentiële werkgever.

Zitten chauffeurs verlegen om werk?

Met pakweg 8000 vacatures is er dus veel vraag naar professionals voor transport in de Randstad, maar ook in andere delen van het land en internationaal. Tijdens deze dag kwamen bijvoorbeeld ook chauffeurs uit Zeeland een kijkje nemen. Voor de organisatie was het even afwachten, dit was namelijk de eerste keer dat een dergelijke grootschalige campagne voor deze groep werknemers georganiseerd werd. Zo bleek dat de bezoekers overwegend in de ochtend kwamen, in de middag werd het rustiger. Hetzelfde concept zal zeker nog tweemaal herhaald worden, want het grote aantal vacatures is nog lang niet ingevuld.

Loondienst, uitzendkracht of ZZP?

Als chauffeur heb je drie opties om te werken in deze sector.

  1. In loondienst heb je meer zekerheid maar minder vrijheid.
  2. Als uitzendkracht ben je flexibel inzetbaar, je hebt zelf minder verplichtingen maar je hebt ook een stuk minder zekerheid.
  3. Als ZZP’er heb je de meeste onzekerheid van inkomen, maar wel de meeste vrijheid om te gaan en staan waar je wilt. Je kunt goed verdienen maar je moet wel bereid zijn om daar hard voor te werken.

Welke werkwijze staat jou het meeste aan? En ga je de volgende editie van de Randstad Transport Experience bezoeken?