Hoewel de regels binnen de Europese Unie voor een deel overeenkomstig zijn, geldt dat niet voor alle regels. Iedere lidstaat kan weer eigen regels maken. Automobilisten in Nederland zijn bijvoorbeeld jaloers op de delen van de Autobahn zonder snelheidslimiet. Maar hoe zit het met transport in Duitsland voor de logistieke sector? Hier zijn een aantal zaken die je moet weten wanneer je internationaal rijdt.

Let op: Regels en wetten voor transport in Duitsland kunnen veranderen, of per gebied anders zijn. Controleer altijd de huidige regels bij de autoriteiten!

Wanneer mag je niet rijden?

Bij vrachtwagens en combinatie trekker-oplegger met een totaalgewicht van 7,5 ton, en voor vrachtwagen / aanhangwagen combinaties van ieder gewicht, is een verbod van kracht op zondag en officiële feestdagen tussen 0.00 en 22.00 uur. Dit verbod is van toepassing op alle Duitse wegen inclusief voertuigen zonder lading.

Voor dezelfde categorie voertuigen is ook een vakantierijverbod van kracht dat loopt van 1 juli t/m 31 augustus. Dit verbod geldt tussen 7.00 en 20.00 op delen van de autosnelweg en een aantal rijkswegen. Er zijn een aantal wegen waar een ontheffing voor mogelijk is, maar alleen onder specifieke omstandigheden.

Binnen de bebouwde kom mag je door de week met een vrachtwagen niet parkeren van 22.00 tot 6.00 uur, en helemaal niet op zondag en officiële feestdagen.

Transport Duitsland gevaarlijke stoffen

Bij transport van gevaarlijke stoffen gelden de voorwaarden zoals deze opgenomen zijn in het ADR. Daarnaast zijn er ook nog bepalingen in de GGVSE die gelden voor bedrijven uit het buitenland bij grensoverschrijdend vervoer van gevaarlijke stoffen. Zorg altijd voor de juiste papieren die je kunt aanvragen bij de Straßenverkehrsbehörde. Ook is er een maximale afstand van 200 kilometer bij dit soort stoffen voor vervoer over de weg. Anders moet het transport via het spoor of over het water gaan.

Er zijn nog meer regels, voorwaarden en verboden voor het transport in Duitsland. Zorg dat je hiervan op de hoogte bent!

 

Transport en logistiek zijn niet hetzelfde, transport is wel een onderdeel van het logistieke traject. En ook een heel belangrijk deel. De relatie tussen deze termen, en het belang van goed transport zullen we in deze blog wat nader toelichten.

Transport brengt alles samen

Alle logistieke stappen die gezet worden vereisen de verplaatsing van goederen. De wijze waarop dit gebeurt bepaald de efficiëntie van de gehele keten. Binnen de logistiek moeten bij iedere stap keuzes gemaakt worden over de meest optimale manier om goederen te transporteren. Bij internationale verplaatsingen wordt de planning hiervan nog complexer.

Wat houdt logistiek in?

Dit is eigenlijk een verzamelterm voor alles wat te maken heeft met de planning, besturing en uitvoering van een goederenstroom vanaf de eerste tot aan de laatste stap. In dit proces kan ook de vorm van het materiaal veranderen. Zo kun je van grondstof tot een eindproduct gaan. Sommige goederen zullen van A tot Z hetzelfde blijven, dat betekent overigens niet dat ze in iedere stap ook op dezelfde wijze behandeld worden. Denk aan groente en fruit. Het is mogelijk dat ze bij de eerste stap gekoeld moeten worden, en bij de volgende stap juist niet. Of dat ze in een deel van de keten gerijpt moeten worden in cabines met stikstof. Zo wordt het al snel duidelijk dat transport en logistiek nauw met elkaar verbonden zijn.

Is het belangrijk om de gehele keten te doorzien?

Wanneer je in de logistiek werkt moet je zicht houden op de volledige keten, als je een chauffeur bent die op slechts een klein deel van het traject de goederen vervoert is dit van minder belang. Het is overigens helemaal geen verkeerd idee om toch even te bekijken welke stappen er worden genomen. Je kunt als vervoerder tijdens de werkzaamheden kennis opdoen die je later weer kunt gebruiken. Wanneer je weet wat de bedoeling is binnen jouw onderdeel van het proces kun je mogelijke fouten ook sneller doorzien. Stel je krijgt een lading rottend fruit in je vrachtwagen. Dan zul je toch even aan de bel trekken en vragen of er in de zeecontainer wellicht iets is misgelopen. Dat is beter dan achteraf met de gebakken peren te zitten. Of in dit geval rottende peren…

Er is veel gaande in de transportwereld. Naast groei in de logistieke sector liggen de prijzen onder druk. Daar komt nog bij dat de milieueisen steeds strenger worden. Veel professionals in de bouw zijn van mening dat de wetgeving hun werk aan banden legt. Dit heeft naast bouwen op de werf ook gevolgen voor de transportwereld. Zo mogen grote hoeveelheden zand niet zomaar verplaatst worden. De actiegroep Grond In Verzet heeft daarom op 30 oktober een protestactie gehouden op het Malieveld in Den Haag.

Stikstof en PFAS

De grootste problemen liggen rond het stikstofbeleid en de PFAS. Door strenge milieu eisen komen bouwprojecten stil te liggen omdat ze niet passen binnen de regels omtrent stikstof. Uiteraard moet er oog zijn voor duurzaamheid, maar het is de vraag of deze regels wel in het belang zijn van mens en milieu. Daarnaast is er de PFAS, dat een verzamelnaam is voor schadelijke stoffen die niet verplaatst mogen worden. Dit treft de transportwereld direct, want zonder vervoer van deze stoffen komt een flink deel van bouwprojecten stil te liggen.

Protesteren met zwaar materieel

Op woensdag 30 oktober werd een grote demonstratie gehouden op het Malieveld in Den Haag. Daarbij waren er naast de 6000 demonstranten ook nog eens 1000 betonwagens, hijskranen en andere voertuigen voor de bouw. Symbolisch werd er zand gestort, er waren volop graafmachines om het zand later weer op te ruimen.

Veel frustratie in de transportwereld

Na de acties van boeren die onlangs plaatsvonden, en de perikelen rondom de pro/anti zwarte Piet protesten, zagen de Hagenaren deze demonstratie niet bepaald met open armen tegemoet. Volgens de organisatie is het evenement goed verlopen, het is nu de vraag hoe de politiek hierop gaat reageren. Er werden wel een aantal arrestaties verricht, sommige chauffeurs hielden zich niet aan de verkeersregels.

Milieumaatregelen hebben ook invloed op de transportwereld, het is daarom ook voor AW Services van belang om hier rekening mee te houden.

Bedrijven die goederen willen laten vervoeren staren zich regelmatig blind op alle tarieven gevuld met uitzonderingen, kleine lettertjes en (intern)nationale voorwaarden. Bij AW Services willen we je graag alvast een eindje op weg helpen door enkele belangrijke aandachtspunten voor transportkosten op te sommen. Als je meer wilt weten over dit onderwerp of onze dienstverlening kun je geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Maatwerk en persoonlijk

Wanneer je online op zoek gaat naar transportkosten zul je niet veel concrete prijzen vinden. Dit komt deels omdat het vaak maatwerk oplossingen betreft, en deels omdat een logistiek planner je liever direct aan de telefoon spreekt. Dat schakelt sneller, en het neemt een extra (digitale) tussenstap weg. Hier komt wel verandering in, maar alles online regelen is in de meeste gevallen nog niet haalbaar.

Wat zit er in de transportkosten?

Het totaalbedrag wordt opgebouwd uit diverse kosten waaronder:

 • Ophalen
 • Douanekosten
 • Import- export heffingen
 • Soort vervoer (land, zee, lucht)
 • Afstand
 • Snelheid
 • Exclusief of gedeeld
 • Eindbestemming

Wanneer het een relatief kleine vracht betreft kan deze wellicht gecombineerd worden met goederen van andere bedrijven. Soms kan het een optie zijn om een kleinere bestelbus te laten rijden.

Buiten de EU wordt de berekening voor transportkosten complexer

Zodra je buiten de EU zaken doet worden alle berekeningen voor transportkosten complexer. Dit heeft niet alleen te maken met de douane, inklaring en andere BTW tarieven, logistieke bedrijven moeten vaak onderling afspraken maken om het gehele transport te regelen. Dus bijvoorbeeld transport van de fabriek naar de boot, van de boot naar het land van bestemming en vervolgens naar de winkel. Dat zijn behoorlijk wat schakels waarbij meerdere organisaties en personen betrokken zijn.

Gespecificeerd én totaal

De meeste transportbedrijven zullen transportkosten aanbieden met uitsplitsing. Vraag ze ook een optelsom te maken voor het totaalbedrag. Dit voorkomt onduidelijkheid en onenigheid achteraf. Als ze hier moeilijk over doen is dat geen goed teken. Voor hun is het immers eenvoudig om op te tellen, voor de opdrachtgever is het vaak een stuk lastiger. Communicatie moet altijd voorop staan.

De logistieke sector is continue in beweging. Wanneer je in Nederland rijdt zul je al gauw te maken krijgen met transport Rotterdam. Deze stad en met name de haven is de toegangspoort tot niet alleen Nederland maar voor heel Europa. Wat gaat er de komende jaren veranderen in het Rotterdamse transport? AW Services kijkt in de glazen bol en doet enkele voorspellingen.

1. Meer producten uit China

Naast grondstoffen zullen we ook steeds meer eindproducten tegemoet kunnen zien uit China. En dan met name ook consumentenartikelen, die in steeds grotere hoeveelheden direct van aanbieder tot eindconsument zullen gaan. Via winkels als AliExpress en Wish kunnen consumenten producten bestellen zonder tussenkomst van de retail sector. Chinese leveranciers vullen scheepsladingen vol met deze kleine pakketjes. Dit levert het transport in Rotterdam veel meer werk op.

2. Minder handel met Groot-Brittannië

Wel Brexit of niet? Het lijkt een eindeloze discussie, maar bedrijven hebben geen zin om een welles-nietes spelletje te spelen. Daarom zien we nu al bedrijven met enige voorzichtigheid handelen wanneer het zaken met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk betreft. Ook de positie van de Eurotunnel als slagader van en naar Engeland kan een rol spelen binnen het transport in Rotterdam.

3. Meer automatisering in de Rotterdamse haven

Er wordt steeds meer geautomatiseerd in de haven van Rotterdam.  Hierdoor gaan de processen sneller en zal wordt het algehele proces efficiënter. Je krijgt als vrachtwagenchauffeur steeds minder te maken met personeel dat toch vaak nét iets anders met de regels omgaan. Soms pakt dit voordelig uit, maar soms ook niet. Meer GPS tracking, mobiele apparaten en digitale verificatie brengt meer uniformiteit in de gang van zaken.

4. Toename in flexibiliteit

Het is je wellicht niet ontgaan dat het rommelt in de wereld als geheel. Er verandert heel veel in korte tijd. Soms goed, soms minder goed en vaak in een grijs gebied. We zien op alle fronten steeds meer behoefte aan flexibiliteit. Dit geldt ook voor het transport Rotterdam. Uit dit aspect biedt AW Services  flexibele transport diensten aan. Dit wordt namelijk verlangd vanuit bedrijven, maar ook van het personeel. Zorg daarom dat je niet vastgeroest blijft zitten in één denkwijze en stel je open voor nieuwe ontwikkelingen. Zoals vroeger is niet altijd beter!

Begin oktober kondigde verkeerswethouder Sharon Dijksma aan dat er ingrijpende maatregelen worden genomen om de binnenstad “autoluw” te maken. Wat betekent dit voor het verkeer binnen én buiten de stadskern, en uiteraard ook voor transport in Amsterdam?

Meer ruimte voor fietsen en openbaar vervoer

Het aantal vierkante meters dat een auto inneemt is vele malen groter dan de ruimte die een fietser nodig heeft, of een persoon die reist met het openbaar vervoer. Vanuit dit standpunt wordt autoverkeer in toenemende mate geweerd uit de Amsterdamse binnenstad. Volgens Dijksma komt er geen ‘hek’ om de stad, bestemmingsverkeer zoals bezorgers en logistieke dienstverleners blijven toegang houden tot het centrum. Het is met name personenvervoer dat geweerd of in ieder geval ontmoedigd zal worden. Voor transport in Amsterdam hoopt AW Services dus dat professioneel verkeer gewoon kan blijven doorgaan. Wellicht is er zelfs een verbetering te merken in het centrum wanneer je als vrachtwagenchauffeur niet meer klem zit tussen automobilisten.

De ringweg kan drukker worden door weren transport in centrum Amsterdam

Hoewel het uiteindelijke doel is om mensen uit de auto te krijgen en in de bus, tram of op de fiets, zal er een transitieperiode zijn waarin automobilisten naar andere wegen gaan zoeken. Door het wegvallen van het transport in het cemtrum van Amsterdam heeft het gemeentebestuur zelf aangegeven dat de drukte op de ring en de periferie van de stad toe kan nemen. Houd als vervoerder dus rekening met toenemende drukte op de weg in de komende jaren.

Invulling van “autoluw”

Door het weren van vrachtwagens in het centrum van Amsterdam zullen de straten in de stad een andere indeling krijgen. Fietsers en voetgangers zullen voorrang krijgen op gemotoriseerd verkeer. Dit kan resulteren in smallere wegen of het samenvoegen van fietspaden en de autobaan. Let dus goed op wanneer je de komende tijd Amsterdam bezoekt met een vrachtwagen, en vertrouw niet blindelings op de navigatie. Anders kom je wellicht in een doodlopende straat terecht, of rijdt je plotseling tegen het verkeer in. En dat kan niet de bedoeling zijn!

Wanneer je denkt aan veilig rijden zul je waarschijnlijk als eerste denken aan grote vrachtwagens die door krappe steegjes moeten manoeuvreren. Toch zijn het vaak de transport middelen die er op het eerste gezicht heel onschuldig uitzien waar de meeste ongelukken mee gebeuren. Laten we eens kijken naar enkele interne transport middelen en waar je als chauffeur voor moet opletten.

Elektrische pallet truck

Er is geen enkel apparaat zo populair in een magazijn als de pallet truck. Iedereen rijdt op deze karretjes, met of zonder rijbewijs of certificaat. Lekker crossen en orders picken, maar met de verkeersregels wordt lang niet altijd rekening gehouden. Door die elektromotor hoor je ze ook niet aankomen. Wanneer je bij laden of lossen moet wachten in het magazijn moet je zeker opletten voor pallettrucks.

Meerijden met transport middelen mag niet

Wanneer je van de ene zijde van het magazijn naar de andere zijde moet lopen, bestaat er de kans dat er een vriendelijke magazijnmedewerker je een lift aanbiedt op een pallettruck of ander apparaat. Dat klinkt goed, toch zijn deze apparaten niet bestemd voor personenvervoer, je mag er officieel niet op meerijden. Mocht er iets gebeuren kun je in de problemen komen met de verzekering, neem dit risico dus niet.

Loop nooit onder een hoge orderpicktruck door

Van alle transport middelen in het magazijn is de hoge orderpicktruck misschien wel de meest gevaarlijke machine. De vorken zijn al gevaarlijk als ze laag staan, wanneer er een zware pallet op staat kan dit helemaal een ramp zijn. Op de hoge plekken staan ook de zware dozen, en af en toe valt er eentje naar beneden. Zorg dus dat je op veilige afstand blijft!

Wees altijd op je hoede met transport middelen

Naast deze transport middelen moet je bij laden en lossen ook opletten met kranen, takels en andere rondvliegende materialen. Voor magazijnmedewerkers is dit allemaal gesneden koek, en ze staan er niet altijd bij stil dat er ook minder ervaren personen op de werkvloer staan. Je ziet het, de snelweg is misschien nog wel het minst gevaarlijke deel van de rit als vrachtwagenchauffeur.

Waar je op moet letten en hoe je van A naar B komt, dat is duidelijkt. Maar hoe kom je van Amsterdam naar Breda? Of van Alblasserdam naar Buenos Aires? Er zijn diverse transport middelen waarvan er vaak meerdere opties ingezet worden om de eindbestemming te bereiken. Hier zijn de meest voorkomende mogelijkheden voor extern vervoer:

Externe transport middelen

Ter land, ter zee en in de lucht. Dat zijn in basis de drie opties, die ieder weer diverse mogelijkheden bieden.

Land

 • Vrachtwagen: Een bekende verschijning op de weg. Ze kunnen veel vervoeren, lange afstanden afleggen en rijden zowel in drukke steden als op smalle bergpassen.
 • Trein: Gebonden aan de rails maar wel met een enorme trekkracht. Treinen zijn niet zo flexibel maar kunnen wel enorme hoeveelheden vervoeren.
 • Bestelwagen: Als het kleinere hoeveelheden betreft kan de bestelwagen ideaal zijn. Voor zowel op kleinere als grotere afstanden, en ook zeker geschikt voor bederfelijke waren door bijvoorbeeld koeling te gebruiken. Zonder de noodzaak voor een groot rijbewijs zijn chauffeurs ook eenvoudig te vinden.
 • Fiets / scooter: Tweewielers zijn steeds meer in trek, zeker in drukke stadscentra. Met name als bezorgers voor de horeca, maar ook voor post en kleinere pakketten.

Zee

Het verschil tussen een boot en een schip is feitelijk het formaat. Een boot is kleiner, een schip groter.

 • Boot: Met name voor personenvervoer heel geschikt. Zelfs op kleine rivieren, kanalen en meren inzetbaar.
 • Schip: Voor grotere hoeveelheden wanneer er niet zoveel haast achter zit. Schepen kunnen enorme afstanden overbruggen, je moet er wel geduld voor hebben.
 • Containerschepen: Dit zijn drijvende steden, minder dan twintig van de grootste schepen stoten net zoveel CO² uit als alle auto’s in de wereld samen.

Lucht

 • Vliegtuig: Als het snel op de bestemming moet zijn. De flexibiliteit is hoog evenals de belasting op het milieu.
 • Helikopter: Een exclusieve optie tussen de transport middelen die door de wendbaarheid op plaatsen kan komen waar andere voertuigen niet kunnen komen. Denk aan slachtoffers transporteren bij een ongeval.

Al deze transport middelen samen zorgen ervoor dat goederen over de hele wereld verscheept worden, door alle schakels van de keten op elkaar af te stemmen gebeurt dit efficiënt, snel en betaalbaar.

De termen transport en logistiek worden vaak door elkaar gehaald. Dat is begrijpelijk want ze lijken erg veel op elkaar. Toch zijn er subtiele verschillen. In deze blog bekijken we wat de definities zijn van transport en logistiek, zo kunnen we achterhalen in welke opzichten ze verschillen. Dat geeft ons niet alleen inzicht in deze woorden, het biedt ook meer inzicht in de logistieke sector als geheel.

Wat betekent transport?

Dit woord staat voor de manier waarop vervoer van goederen, mensen, leveringen, energie, middelen en informatie van de bron tot aan de eindbestemming komen.

Wat betekent logistiek?

Dit woord staat voor het proces dat het mogelijk maakt om producten of diensten van een startpunt naar een eindpunt te brengen. En dat op een wijze die snel, betaalbaar en veilig is.

De woorden transport en logistiek vullen elkaar daarmee aan, de invulling van de logistieke sector is nog veelzijdiger. Zo moet er niet alleen rekening worden gehouden met de voertuigen, maar ook met de verpakkingsmaterialen en uiteraard ook de mensen die ervoor zorgen dat transportbedrijven hun taken optimaal ten uitvoer kunnen brengen.

Hoe iets vervoerd wordt is van groot belang

Er wordt bij transport en logistiek vaak vooral stilgestaan bij het resultaat, niet het proces dat daaraan ten grondslag ligt. En dat is jammer, want zowel de klanten als de uitvoerende partijen zouden er goed aan doen om meer aandacht te besteden aan de processen. Waar gaat het goed, en waar kan het beter? Ook kunnen aanbieders van elkaar leren wanneer ze bereid zijn om deze informatie op te zoeken en te delen. AW Services werkt als detacheringsbedrijf voor veel transportbedrijven en komt dagelijks in contact met innovatieve organisaties die op een doordachte wijze te werk gaan. Op het gebied van materieel en de kracht die in de werknemers schuilt. Het maakt daarbij niet uit of het vaste krachten zijn of tijdelijke chauffeurs, iedereen levert een unieke bijdrage aan het logistieke proces.

Iedereen die actief is binnen de logistiek heeft wel vernomen dat de logistieke sector blijft groeien. Aan de andere kant hebben we het hard te halen om de omzet op peil te houden. Dat is een vreemde tegenstelling in het transport nieuws via diverse kanalen. Wat is er aan de hand in deze sector, en hoe houden we het hoofd boven water?

 

Op naar automatisch?

Het grootste transport nieuws dat in Europa nog een beetje onder de radar lijkt te zweven, is de transitie naar zelfstandig rijdende auto’s. In Amerika noemt presidentskandidaat Andrew Yang het vaak in zijn speeches; chauffeurs moeten opletten dat hun baan niet vervangen wordt door autonome vrachtwagens van Tesla, Google of andere tech bedrijven. Het zal zo’n vaart niet lopen wordt dan vaak gezegd, toch zijn het zeker ontwikkelingen om bij stil te staan. De Europese infrastructuur is anders dan in de Verenigde Staten, toch moeten we dit soort transport nieuws niet zomaar aan de kant schuiven. We moeten niet denken in termen van ‘meer’, maar vooral ook ‘beter’.

 

Meer flexibiliteit is gewenst

De meeste vrachtwagenchauffeurs zijn heel flexibele mensen die dag en nacht klaar staan voor het transportbedrijf waar ze werken. Toch is dat niet altijd voldoende met de toenemende werkdruk. AW Services denkt als logistiek detacheringsbedrijf in flexibele oplossingen om aan de vraag te voldoen. Mensen passen zich veel eenvoudiger aan op nieuwe situaties dan robots, die vastzitten in een strak protocol. Door te denken in oplossingen in plaats van beperkingen komen we verder. In het transport nieuws lezen we over het milieu, het terugdringen van verkeer in drukke steden, en de douane is ook niet altijd de grote vriend van chauffeurs. Toch gaan we niet bij de pakken neerzitten en gaan we als sector vol gas vooruit. Met meer flexibiliteit voor beter transport, met of zonder robots aan het stuur.

De logistieke sector maakt een flinke groei door. Daar zijn verschillende redenen voor aan te wijzen, niet in de laatste plaats door een sterke economie en de behoefte om snel te beschikken over goederen in iedere uithoek van de wereld. In de logistiek wordt al decennia lang op ongeveer dezelfde wijze gewerkt en gecommuniceerd. Gaan we in dit digitale tijdperk transport online regelen, of houden we het bij een telefoontje of een gesprek op kantoor? In deze blog bekijken we de digitale transitie van beide kanten.

Welke rol speelt AW Services in de digitale transitie? Neem contact op voor meer informatie over onze innovatieve dienstverlening.

Hoe werkt transport online?

Via internet kun je van alles regelen én via vele kanalen zoals mail, WhatsApp of Facebook. Met moderne smartphones ben je overal en altijd bereikbaar. Dit biedt uiteraard voordelen voor de logistieke sector, met deze communicatiemiddelen wordt tijd en afstand overbrugd. De organisatie moet hier wel op ingesteld zijn. Wanneer berichten niet vlot worden beantwoord en mails in de spam folder belanden, wordt de dienstverlening onberekenbaar wat de communicatie zeker niet ten goede komt. Het is daarom van belang bij transport online enkele kanalen te kiezen en daar ook volledig op in te zetten. Denk aan een website met een speciale pagina voor klanten die beveiligd is met een gebruikersnaam en wachtwoord. Zo kun je informatie delen op een veilige en gecontroleerde wijze.

Is er nog plaats voor persoonlijke communicatie?

Jazeker. Hoe nuttig transport online ook kan zijn, er zal altijd behoefte zijn aan persoonlijke interactie. Een mail levert niet direct een antwoord op, een telefoontje naar een planner wel. En af en toe wil je gewoon even de koppen bij elkaar kunnen steken om ideeën uit te wisselen. AW Services is een moderne onderneming met een innovatieve dienstverlening, daar hoort een eigentijdse invulling van transport online ook zeker bij. Toch zullen we niet vergeten dat mensen altijd op de eerste plaats blijven staan.

Meer informatie ontvangen over onze dienstverlening?